Oferta

Zajmujemy się obsługą prawną przedsiębiorstw

Oferta kancelarii adwokackiej

Oferta obejmuje między innymi stałą obsługę prawną:

 • Obsługę prawną przedsiębiorstw – w zakres tej części oferty naszej kancelarii adwokackiej wchodzi rozwiązywanie wszelkich bieżących problemów prawnych i zapobieganie ich występowaniu w przyszłości;
 • Pakiet dla osób fizycznych – obejmuje pełną opiekę nad wszystkimi działaniami gospodarstw domowych, które mogą wywoływać skutki prawne. Jej zakres obejmuje także wszystkich członków rodziny osoby, na którą podpisywana jest umowa (należy ich tylko wskazać).

Kompletny zakres usług:

 • Prawo karne
  • Prowadzenie spraw w czasie postępowania przygotowawczego (prowadzone jest przez policję i prokuraturę);
  • Obrona oskarżonych w czasie postępowania sądowego;
  • Reprezentowanie oskarżyciela prywatnego, a także sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia;
  • Reprezentacja osób pokrzywdzonych w czasie postępowania karnego (oskarżyciela posiłkowego), a także roszczenia cywilne w czasie postępowania karnego;
  • Obrona w czasie postępowania wykonawczego (w tym między innymi odroczenie wykonania karty i zawieszenie wykonania kary);
  • Obrona przed sądem penitencjarnym (w tym między innymi przerwa w karze, a także warunkowe przedterminowe zwolnienie)
  • Opracowywanie apelacji, kasacji oraz pism procesowych innego typu;
 • Prawo rodzinne
  • Doradzamy i przygotowujemy projekty umów majątkowych małżeńskich, zapewniamy doradztwo, reprezentację i sporządzanie pism procesowych na przykład w postępowaniach:
   • W sprawach o rozwód i unieważnienie małżeństwa;
   • W sprawach o separację;
   • W sprawach o przysposobienie;
   • W sprawach związanych z wykonywaniem władzy rodzicielskiej;
   • W sprawach dotyczących zniesienia wspólności majątkowej małżonków i podziału ich wspólnego majątku;
   • W sprawach o alimenty;
   • W sprawach dotyczących zaprzeczenia ojcostwa i unieważnienie uznania dziecka;
  • Prawo cywilne
   • Udzielanie porad prawnych, konsultacji i wyjaśnień dot. stanu prawnego;
   • Sporządzanie projektów umów;
   • Doradztwo w zakresie negocjacji umów;
   • Sporządzanie pozwów, pism procesowych oraz reprezentowanie klienta przed sądami powszechnymi
  • Prawo spadkowe
  • Prawo pracy
   • Reprezentacja pracodawców i pracowników w postępowaniu sądowym w sprawach dotyczących:
    • Ustalenia istnienia stosunku pracy;
    • Przywrócenia do pracy;
    • Odszkodowania;